Integritetspolicy

PQ, inklusive dess dotterbolag, (tillsammans "PQ" eller "Vi") har åtagit sig att skydda din integritet. Syftet med denna integritetspolicy ("Politik") är att informera dig om de typer av personuppgifter som vi kan samla in från dig eller som du kan lämna till PQ och de metoder som kommer att styra behandlingen av sådana personuppgifter.

Läs den här policyn noggrant för att förstå PQ:s policyer och praxis för din information och hur vi behandlar den. Om du inte samtycker till vår policy och praxis är det ditt val att inte använda våra webbplatser (www.pqcorp.com eller "Webbplats") eller att inte lämna din information till PQ. Genom att gå in på och använda webbplatsen eller på annat sätt tillhandahålla dina personuppgifter till PQ godkänner du denna policy och samtycker till den insamling, användning och utlämning av personuppgifter som beskrivs här. Denna policy kan ändras från tid till annan, din fortsatta användning av PQ:s webbplats eller tjänster efter att vi har gjort ändringar anses vara ett godkännande av dessa ändringar, kontrollera regelbundet policyn för uppdateringar.

Tillämpningsområde

Denna policy gäller för personlig information som samlas in från kunder, anställda, besökare på webbplatsen och arbetssökande via PQ:s webbplats eller på annat elektroniskt sätt.

Denna policy gäller inte för personuppgifter som samlas in av tredje part, inklusive genom applikationer eller innehåll (inklusive reklam) som kan länkas till eller vara tillgängliga från eller på webbplatsen.

Information som vi samlar in

PQ samlar in och använder personlig information på olika sätt beroende på om du är anställd, arbetssökande, affärspartner eller besökare på PQ:s webbplats. Läs igenom avsnittet nedan i enlighet med ditt förhållande till PQ och din användning av vår webbplats.

Affärspartners

PQ kan samla in personlig information om nuvarande eller potentiella affärspartners, inklusive kunder, leverantörer, säljare, tjänsteleverantörer och besökare på en webbplats.

Information som vi samlar in

 • Ditt namn och din kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, postadress eller fysisk adress, företag och telefonnummer, kan samlas in via formulär som du skickar till PQ via vår webbplats eller på annat elektroniskt sätt. Denna kontaktinformation används för att upprätta och upprätthålla affärskommunikation som behövs för att tillhandahålla eller ta emot varor eller tjänster. För kunder kan kommunikationen även omfatta erbjudanden om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Beroende på din relation med PQ kan din skatteidentifikation samlas in vid behov för skatterapportering. 
 • Ditt intresse för PQ:s produkter eller tjänster kan också samlas in baserat på formulär eller enkätsvar som du skickar till PQ via vår webbplats eller andra elektroniska medel, inklusive produkter eller tjänster som du tidigare köpt eller övervägt. Produktintressen kan också samlas in genom interaktioner med en representant för PQ, inklusive en säljare, teknisk servicepersonal, kundtjänst eller annan. Ditt produktintresse används för att ge dig information om produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Information om din åtkomstenhet och åtkomst samlas in och loggas när du får tillgång till eller interagerar med ett offentligt PQ-system, inklusive vår webbplats. Denna information kan användas vid behov för felsökning och för att upprätthålla en tillförlitlig drift av systemen. Den är också tillgänglig för säkerhetsändamål eller kriminaltekniska undersökningar om det behövs.
 • Beroende på vilka tjänster som tillhandahålls och vilken tillgång som beviljas till PQ:s system, resurser eller egendom kan din personliga information användas för att genomföra en bakgrundskontroll av säkerhetsskäl. Bakgrundskontroller använder offentligt tillgänglig information, inklusive information som du frivilligt har offentliggjort. Till exempel information som du har delat på plattformar för sociala medier, särskilt offentligt synliga konton (t.ex. LinkedIn). Bakgrundskontroller utförs vanligtvis av tredjepartstjänsteleverantörer och omfattas av sådana leverantörers standardvillkor.

Anställda och potentiella anställda

PQ samlar in personuppgifter om arbetssökande, nuvarande anställda och tidigare anställda.

Vi samlar in personlig information med hjälp av olika metoder och källor. Personuppgifterna kan samlas in direkt från dig när du frivilligt lämnar dina personuppgifter till oss genom att skicka in dem på formulär eller genom att kontakta PQ via e-post, telefon, vår webbplats eller en liknande metod. Vi kan också få din personliga information från en arbetsförmedling, en leverantör av löne- eller rekryteringstjänster.

Information som vi samlar in

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, inklusive din e-postadress, postadress eller bostadsadress och telefonnummer, kan samlas in vid behov för att upprätta och upprätthålla den affärskommunikation som krävs för att behandla en ansökan eller hantera anställningsförhållandet.
 • Från och med anställningsansökan och under hela individens livscykel före anställning och under anställningstiden kan ytterligare personuppgifter samlas in från arbetssökande eller anställda, vilket bland annat kan innefatta statligt utfärdade skatteregistreringsnummer, körkortsnummer, utbildningshistorik, certifikat, anställningshistorik, inventering av färdigheter och prestationsbedömningar.
 • Personlig information kan samlas in från arbetssökande för att utvärdera om den arbetssökande är lämplig för jobbet och för att behandla ansökan under hela rekryteringsprocessen. Personuppgifter som samlas in från anställda används för att hantera deras anställning, ersättning, förmåner, löner, utbildning, karriärutveckling och för att uppfylla alla tillämpliga rättsliga skyldigheter, inklusive obligatorisk rapportering till lämpliga myndigheter. För mer detaljerad information om vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in bör anställda, tidigare anställda och sökande kontakta sin lokala eller respektive personalavdelning.
 • Med en individs tillstånd kan individens personliga information användas för att genomföra en bakgrundskontroll av säkerhetsskäl. Bakgrundskontroller använder offentligt tillgänglig information, inklusive information som du frivilligt har offentliggjort. Till exempel information som du har delat på plattformar för sociala medier, särskilt offentligt synliga konton (t.ex. LinkedIn). Bakgrundskontroller utförs vanligtvis av tredjepartstjänsteleverantörer och omfattas av sådana leverantörers standardvillkor. Du bör granska sådana tjänsteleverantörers sekretesspolicy innan du samtycker till en bakgrundskontroll.

  Information om din åtkomstenhet och åtkomst samlas in och loggas när du får tillgång till eller interagerar med ett PQ-system, t.ex. webbplatsen. Denna information används vid behov för felsökning och för att upprätthålla en tillförlitlig drift av systemen. Den är också tillgänglig för säkerhetsändamål och kriminaltekniska undersökningar om det behövs. 

Annan potentiell insamling av information

Även om PQ i allmänhet inte samlar in följande information kan den samlas in och användas under vissa omständigheter:

 • Kakor: Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies i enlighet med vår cookiepolicy, som finns tillgänglig på följande adress PQ:s policy för cookies.
 • Skyddad klassificering enligt kalifornisk eller federal lag: Exempel på detta är ålder, födelsedatum, kön, militär- eller veteranstatus, civilstånd, nationalitet, medborgarskap, graviditet och relaterade medicinska tillstånd, genetisk information eller andra liknande identifierare. Dessa uppgifter kan samlas in i samband med tillhandahållande av tjänster eller produkter, bakgrundskontroller, personalfrågor, säkerhet eller för att uppfylla alla tillämpliga rättsliga skyldigheter.
 • Information om aktivitet på Internet eller andra elektroniska nätverk: Exempel på detta är information som omfattar (men inte är begränsad till) webbläsarhistorik och sökhistorik. Denna information kan användas för säkerhetsändamål, bland annat för att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande, för att upprätthålla datanoggrannheten, för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av din personliga information och för att endast tillåta lämplig användning av din personliga information eller för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och produkter genom testning, forskning, analys och produktutveckling.
 • Slutsatser som dras från någon av de uppgifter som identifieras i ovanstående kategorier och som används för att skapa en profil om en kund. Denna information kan användas för att tillhandahålla tjänster, produkter eller kundservice.

Uppgiftskällor

Utöver de vägar som beskrivs ovan kan PQ få din personliga information från följande källor:

 1. Direkt från dig (oavsett om du är kund, anställd, sökande eller potentiell anställd), när du frivilligt ger oss dina personuppgifter. Till exempel:
  1. När du lämnar uppgifter på blanketter.
  2. När du kontaktar PQ via vår webbplats, e-post, telefon eller andra liknande metoder.
  3. När du registrerar din identitet för att autentisera dig i ett datoriserat system (t.ex. tidtagningsur, nätverk, åtkomstkontroll, lämna information på blanketter). Se leverantörsinformation.
 2. Direkt eller indirekt från säljare, tjänsteleverantörer eller andra tredje parter. Till exempel:
  1. Våra företagskunder eller våra tjänsteleverantörer (i samband med eller som en del av tillhandahållandet av tjänster).
  2. Information som du frivilligt har offentliggjort (t.ex. för vår användning vid bakgrundskontroller).
  3. Information som du har delat på sociala medier, särskilt offentligt synliga konton (t.ex. LinkedIn).
  4. Information som du har lämnat till en rekryteringstjänsteleverantör.
 3. Från din användning, ditt besök eller din aktivitet på någon av våra webbplatser. Till exempel:
  1. Direkt (genom att du skickar in information).
  2. Indirekt (genom information som lämnas ut av din enhet eller webbläsare, t.ex. en IP-adress).

Vem vi delar dina personuppgifter med

PQ kan dela din personliga information, enligt beskrivningen ovan, endast med följande tredje parter:

 1. Tjänsteleverantörer (inklusive entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter) som behövs för att utföra det kontrakterade arbetet.
 2. Anknutna företag/dotterbolag och närstående enheter.
 3. Tredje part till vilken du eller dina ombud ger oss tillstånd att lämna ut dina personuppgifter i samband med produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig.
 4. Externa rådgivare, t.ex. revisorer eller externa juridiska rådgivare.
 5. Regeringsmyndigheter, juridiska myndigheter, tillsynsmyndigheter eller andra liknande myndigheter och/eller lokala myndigheter, på begäran eller när så krävs.

PQ säljer inte personlig information till någon.

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

Det här avsnittet gäller dig om du är en fysisk person som bor i Kalifornien, enligt definitionen i California Consumer Privacy Act (CCPA), en fysisk person som bor i Kanada eller gör affärer med PQ:s kanadensiska anläggningar, enligt definitionen i Privacy Information and Electronic Documents Act (PIPEDA), eller en fysisk person i Europeiska unionen, enligt definitionen i General Data Protection Regulation (GDPR). CCPA, PIPEDA och GDPR ger dig olika integritetsrelaterade rättigheter ("rättigheter") med avseende på dina personuppgifter. I det här avsnittet får du allmän information om dessa rättigheter. Följande resurser innehåller mer specifik information om CCPA, PIPEDA och GDPR och dina respektive rättigheter enligt dessa (om tillämpligt):

CCPA: https://www.oag.ca.gov/privacy/ccpa

PIPEDA: https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personalinformationprotection-and-electronic-documents-act-pipeda/

GDPR: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

Rätt till meddelande: Vid eller före insamlingen av personuppgifter har kunder, anställda, arbetssökande och andra personer som är bosatta i staten Kalifornien rätt till ett meddelande som anger vilka kategorier av personuppgifter som samlas in om dem och syftet med denna insamling.

Rätt att veta/rätt till tillgång: En kund har rätt att begära information om vår insamling, utlämnande, försäljning och/eller användning av deras personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna. En kund kan begära att PQ lämnar ut:

 • Kategorier av personlig information som vi har samlat in om dig;
 • Kategorier av källor från vilka dina personuppgifter samlas in;
 • Kategorier av personlig information om dig som vi har sålt eller lämnat ut för ett affärssyfte;
 • Kategorier av tredje parter till vilka personuppgifterna har sålts eller lämnats ut i affärssyfte;
 • Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personlig information, och - Specifika delar av den personliga information som vi har samlat in om dig.

När PQ tillhandahåller dig din information elektroniskt kommer PQ, i den mån det är möjligt, att leverera informationen på ett portabelt sätt som gör att du kan överföra informationen till en annan enhet.

PQ kan avvisa din begäran om information om din identitet inte kan verifieras (din begäran är inte en verifierbar kundförfrågan) eller om informationen redan har lämnats två gånger inom en tolvmånadersperiod. PQ kan också vägra att ge dig specifik information som vi har samlat in om dig om utlämnandet skapar en väsentlig, artikulerad och orimlig risk för säkerheten för den personliga informationen, ditt konto hos PQ eller säkerheten i våra system.

Rätt till radering: En kund har rätt att begära radering av all personlig information som vi har samlat in från honom eller henne eller som vi har sparat om honom eller henne. Efter att vi mottagit din verifierbara kundbegäran kommer PQ att radera (och beordra våra tjänsteleverantörer att radera) dina personuppgifter, med förbehåll för de undantag som tillåts enligt CCPA, PIPEDA, GDPR eller annan tillämplig sekretesslagstiftning, och eventuella rättsliga skyldigheter som vi har att behålla dessa uppgifter.

Rätt att avstå från försäljning av dina personuppgifter: CCPA ger en kund rätt att avstå från försäljning (enligt lagens definition) av hans/hennes personuppgifter. PQ säljer inte personlig information och ger dig därför ingen möjlighet att välja bort den.

Rätt till icke-diskriminering: PQ kommer inte att diskriminera en kund på grund av beslutet att utöva någon av de integritetsrättigheter som du har enligt CCPA.

Ta tillvara dina rättigheter - Skicka in en begäran om att få veta eller radera: Som tidigare nämnts kan PQ avslå din begäran om vi inte kan verifiera din identitet. Följ instruktionerna nedan och ge oss den begärda informationen så att vi kan behandla din begäran på ett korrekt sätt.

 1. Om du är en nuvarande eller tidigare anställd hos PQ och bor i Kalifornien, Kanada eller EU kan du skicka din begäran via e-post till [email protected]. Ange i e-postmeddelandet vilken rättighet du utövar. För att din identitet ska kunna verifieras måste din begäran innehålla följande:
  1. Ditt fullständiga namn och din e-postadress som är kopplade till din profil;
  2. Ditt önskade telefonnummer, och
  3. Ditt anställningsdatum. Om möjligt kräver vi att du anger ditt hyresdatum i formatet MM/DD/YYY.
 2. Om du tidigare har ansökt om anställning hos PQ (arbetssökande) och är bosatt i Kalifornien, Kanada eller EU kan du skicka din begäran via e-post till [email protected]. Ange i e-postmeddelandet vilken rättighet du utövar. För att din identitet ska kunna verifieras måste din begäran innehålla följande:
  1. Ditt fullständiga namn och din e-postadress som är kopplade till din profil;
  2. Ditt önskade telefonnummer, och
  3. Antalet anställningsmöjligheter som du har sökt hos PQ, samt arbetsnamn och arbetskod för varje ansökan, i den mån de är tillgängliga.
 3. Om du har gett PQ dina uppgifter via vår webbplats och är bosatt i Kalifornien, Kanada eller EU kan du skicka din begäran via e-post till [email protected].
  1. Ditt fullständiga namn och din e-postadress, som du har lämnat till PQ via vår webbplats;
  2. Ditt önskade telefonnummer, och
  3. En kort beskrivning av varför du tror att PQ har dina personuppgifter (t.ex. om du har skickat in ett formulär för att kontakta oss på vår webbplats). Observera att all information som du lämnar till PQ enligt detta avsnitt endast kommer att användas i verifieringssyfte och raderas när verifieringen är fastställd.

Auktoriserade ombud: Du kan utöva din rätt att få veta eller din begäran om radering av dina personuppgifter genom att använda en auktoriserad agent. En begäran från en auktoriserad agent för din räkning kommer endast att accepteras om den auktoriserade agenten ger oss ett skriftligt bevis på att de är auktoriserade att agera för din räkning. Vi kan också först kräva att den auktoriserade agenten verifierar sin identitet innan vi accepterar begäran. PQ kan neka förfrågningar från auktoriserade ombud som inte kan tillhandahålla bevis på sin status som auktoriserat ombud eller verifiera sin identitet. 

Utlämnande av dina personuppgifter när det krävs enligt lag

PQ kan också avslöja dina personuppgifter enligt lag, med eller utan förvarning, när PQ anser att det är nödvändigt att avslöja dem för att:

 • Följa lagen, inklusive ett lagstadgat krav, en rättslig process som delges PQ eller PQ:s webbplats, en myndighetsförfrågan eller annan domstolsorder.
 • Skydda och försvara PQ:s och dess användares rättigheter och egendom.
 • - Skydda den personliga säkerheten för PQ:s användare eller allmänheten.

PQ kan också avslöja aggregerad information om användare av webbplatsen som inte kan identifieras personligen till tredje part utan begränsning.

Dataintegritet

När det gäller besökare på webbplatsen, dess egna anställda eller dess egna arbetssökande kommer PQ att vidta rimliga åtgärder för att se till att din PI är korrekt, fullständig och aktuell för den avsedda användningen. Vi ger individer rimlig tillgång till den PI som de ger oss, liksom möjligheten att granska och korrigera sådan information. För begäran om åtkomst kontakta oss i enlighet med förfarandet ovan under "Dina rättigheter avseende din information".

När det gäller sina egna anställda och sina egna arbetssökande kommer PQ att vidta rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella för den avsedda användningen. PQ kommer endast att använda personlig information på ett sätt som är förenligt med de syften för vilka den samlades in eller senare godkändes av individen.

Hur vi lagrar och skyddar din information

För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande, för att upprätthålla datanoggrannhet och för att endast tillåta lämplig användning av din personliga information använder vi fysiska, tekniska och administrativa kontroller och förfaranden för att skydda den information vi samlar in.

För att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av dina personuppgifter använder PQ en mängd olika fysiska och logiska åtkomstkontroller, brandväggar, system för att upptäcka/förhindra intrång, övervakning av nätverk och databaser, antivirus och säkerhetskopieringssystem. Vi använder krypterade sessioner när vi samlar in eller överför känsliga uppgifter via våra webbplatser.

Vi begränsar tillgången till din personliga information och dina uppgifter till de personer som har ett specifikt affärssyfte för att upprätthålla och behandla sådan information. PQ:s anställda som har fått fysisk tillgång till dina personuppgifter är medvetna om sina 9 ansvarsområden för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av denna information och har fått utbildning och instruktioner om hur de ska göra detta.

PQ kommer att behålla dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge som de rimligen behövs för de ändamål som beskrivs i denna policy eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och i tillämpliga fall för avtal med våra kunder.

Integritetspolicy för andra webbplatser

PQ:s webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part för din bekvämlighet och/eller information. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna PQ:s webbplats och omdirigeras till en tredje parts webbplats. PQ kontrollerar inte dessa webbplatser eller sekretesspolicyn för dessa webbplatser från tredje part, som kan skilja sig från PQ:s sekretesspolicy. Vi stöder inte och gör inga uttalanden om webbplatser från tredje part, och de personuppgifter som du väljer att lämna till webbplatser från tredje part omfattas inte av detta integritetsmeddelande. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom sekretesspolicyn för varje webbplats eller företag innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Internationella informationsöverföringar

PQ är en global organisation med huvudkontor i USA. Våra servrar, databaser och tjänsteleverantörer finns i USA, EU, Kanada och andra jurisdiktioner runt om i världen. Olika länder har olika integritetslagar och krav, och vissa, inklusive USA, kan ge ett sämre rättsligt skydd för din personliga information än andra. Om du motsätter dig överföringen av din information till USA eller andra jurisdiktioner, vänligen använd inte PQ:s webbplats eller förse PQ med denna information.

Barn under 16 år

PQ:s webbplats är inte avsedd för barn under 16 år och PQ samlar inte medvetet in information från barn för att sälja eller marknadsföra våra produkter eller tjänster. Ingen under 16 år får lämna information till PQ på eller via vår webbplats, och om vi får reda på att vi har fått information från ett barn under 16 år kommer vi att radera informationen. Om du tror att ett barn under 16 år har skickat personlig kontaktinformation till PQ, vänligen kontakta oss omedelbart så kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att omedelbart ta bort informationen från våra system.

Detta avsnitt gäller inte för jurisdiktioner där PQ kan ha en närvaro som tillåter barn under 16 år att arbeta för eller gå i lära hos PQ, med förbehåll för tillämpliga krav på föräldrarnas samtycke. I sådana fall kommer PQ att följa lagarna i den tillämpliga jurisdiktionen.

Ändringar av denna policy

PQ kommer att uppdatera denna policy då och då för att återspegla företagets och kundernas feedback. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och träda i kraft vid uppdateringen av denna webbplats. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 28 september 2020 2 augusti 2021.

Genom att fortsätta använda webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av PQ anger du att du samtycker till insamling, användning och utlämnande av data som beskrivs i den uppdaterade policyn. Du är ansvarig för att regelbundet granska denna policy för att få information om hur PQ behandlar dina personuppgifter.

Lösning av tvister

PQ kommer att utreda och försöka lösa klagomål och tvister om användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med principerna i detta meddelande. PQ samtycker till att samarbeta med dataskyddsmyndigheter i Europeiska unionen. Vi uppmuntrar dig starkt att ta upp eventuella klagomål som du kan ha med avseende på detta integritetsmeddelande och/eller vår aktivering av detta meddelande till oss innan du går vidare till det tvistlösningsförfarande som beskrivs i denna punkt.

Om du anser att dina dataskyddsrättigheter har kränkts och du befinner dig i Europeiska unionen kan du lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet, som du hittar här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Om du anser att dina dataskyddsrättigheter har kränkts och du befinner dig i Kanada kan du lämna in ett klagomål om de kanadensiska mänskliga rättigheterna, som du hittar här: https://www.chrc.ga.ca.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål om denna policy kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriva till följande adress:

PQ

Arbetsgruppen för efterlevnad av dataskydd

300 Lindenwood Drive

Malvern, PA 19355