Tony Nock

Vice ordförande för strategi och affärsutveckling

Tony Nock

Vice ordförande för strategi och affärsutveckling

Tony Nock är Vice President Strategy & Business Development och började på PQ 2008 när PQ och INEOS Silicas slogs samman. Hans ansvarsområden omfattar hållbarhet, forskning och utveckling samt strategier för affärstillväxt.

Han har tre decennier av erfarenhet från BP, Unilever, Crosfield och INEOS Silicas. Före sin nuvarande roll var han ansvarig för teknik och forskning och utveckling inom PQ:s division för prestandakemikalier. Tony började sin karriär i England där han hade globala kommersiella och tekniska ledarroller.

Tony tog examen från University of Nottingham med en kandidatexamen i kemi och fortsatte sin utbildning där med en doktorsexamen. I fysikalisk kemi.