Theo Arts

Vice ordförande för affärsutveckling

Theo Arts

Vice ordförande för affärsutveckling

Theo Arts är vice VD för affärsutveckling och började på PQ 2008 när PQ och INEOS Silicas slogs samman. Hans ansvarsområde omfattar oorganisk tillväxt och ny teknik.

Han har tre decennier av industriell erfarenhet från Unilever, Crosfield och INEOS Silicas. Före sin nuvarande roll hade Theo ledande befattningar inom tvättmedelshantering (zeoliter och silikater), teknisk service samt forskning och utveckling.

Theo tog examen från det tekniska universitetet i Eindhoven med en MSc i kemiteknik.