Ryan Macleod

Vice ordförande för EHS

Ryan Macleod

Vice ordförande för EHS

Ryan Macleod är vice VD för EHS och började på PQ 2020.

Innan hon började på PQ var hon säkerhets- och kvalitetschef i Storbritannien på Sonoco, ett internationellt produktförpackningsföretag. Hon började sin karriär på Milliken & Company där hon hade många olika befattningar, bland annat som avancerad produkt- och processingenjör, där hon lanserade en ny anläggning i Kina, och säkerhets-, hälso-, miljö- och kvalitetschef från 2008 till 2018.

Ryan tog examen från Auburn University med en kandidatexamen i kemiteknik.