Brian Pinkerton

Driftschef

Brian Pinkerton

Driftschef

Brian Pinkerton är Chief Operating Officer och började på PQ 2022.

Innan han kom till PQ-teamet var han vice VD för teknik på Nouryon, ett globalt specialkemiföretag. Han har också haft flera ledande befattningar på DuPont, Valspar, Celanese och Pryxant Labs. Brian började sin karriär på Dow Chemical Company där han innehade många olika befattningar, t.ex. som driftsledare, ingenjör för processförbättring och produktionsingenjör 1995-2004.

Brian tog examen från University of Arkansas med en kandidatexamen i kemiteknik. Han har en magisterexamen och en doktorsexamen i kemiteknik från University of Houston.