Kvalitetspolicy

Global kvalitetspolicy

PQ är en ledande global producent av natriumsilikater, specialkisel och zeoliter. Verksamheten stöder ett brett spektrum av slutanvändningar, personlig vård, industriella rengöringsprodukter, bränslesnåla däck, ytbeläggningar samt mat- och dryckesprodukter.

Vision/Mission

Vi förväntar oss att bli den främsta leverantören av natriumsilikater, specialkisel och zeoliter till nyckelkunder i lönsamma tillväxtsegment. 

  • Vi har åtagit oss att utveckla och tillverka produkter i världsklass som kontinuerligt uppfyller alla rättsliga och regulatoriska krav, upprätthålla överensstämmelse med nuvarande god tillverkningspraxis (cGMP) där den är tillämplig och uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar.
  • Lyssna på våra kunders röster och förstå de produkter och produktegenskaper som är viktigast för dem, optimera det värde som våra kunder får från de produkter vi levererar och utveckla innovativa hållbara lösningar som kommer att uppfylla våra kunders behov i framtiden. 
  • Utveckla, erkänna och belöna talanger, med fokus på att leverera lönsamma, innovativa och hållbara resultat, stödja en kvalitetskultur som erkänner, respekterar och ger alla anställda inflytande som bidragsgivare och främjar god kommunikation. 
  • Mätbara kvalitetsmål kommer att fastställas i hela organisationen i enlighet med organisationens inriktning och kvalitetspolicy och övervakas genom vårt kvalitetsledningssystem med fokus på ständiga förbättringar som uppfyller kraven i den nuvarande ISO 9001-standarden.
Signatur

Utgivningsdatum:  11 februari 2022

 

Alternativa språk: