Beskrivning av företaget

PQ är en ledande global leverantör av silikater, kiseldioxid och derivatprodukter. PQ:s produkter används i ett stort antal olika industriella processer och i många kundprodukter, från dekorativa färger till gröna cement, från rent dricksvatten till gröna däck och från tandkräm till biobränslen och öl.

Idealiska kandidater delar PQ:s kärnvärden integritet, hållbarhet, människor, kundfokus och säkerhet. Framgångsrika medarbetare anammar och modellerar dessa värderingar i sina beteenden och handlingar.

  Arbetsbeskrivning

  Denna befattning ansvarar för att producera och förpacka färdiga kiselgelprodukter enligt kundspecifikationer från inkommande råmaterial. Driva processen i enlighet med alla regler och föreskrifter för hälsa, säkerhet och miljö.

  Väsentliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

  • Övervaka processen genom manuella och/eller automatiska justeringar av kontrollpanelen
  • Göra nödvändiga justeringar (fysiska och matematiska) av processen för att upprätthålla kvaliteten på produkten och produktionen.
  • Utföra laboratorietester för pågående processer och färdiga produkter
  • Dokumentera alla testresultat, processparametrar och justeringar samt miljörelaterade myndighetskrav
  • Utföra alla förpackningskrav, inklusive fyllning, palletering och lagerhållning av färdiga produkter.
  • Körning av gaffeltruck, inklusive lastning och lossning av lastbilar.
  • Följa alla federala, statliga och lokala bestämmelser och krav för miljö, hälsa och säkerhet.
  • Följa företagets policyer och arbetsplatsens arbetsregler.
  • Utföra nödvändiga städfunktioner
  • Slutföra insamlingen av miljödata, efter behov
  • Andra arbetsuppgifter som tilldelas eller krävs.
  Kvalifikationer
  • Förmåga att lära sig och förstå tillverkningsprocesser.
  • Förmåga att arbeta som medlem i ett team med tre personer.
  • Villighet att lära sig nya färdigheter vid behov.
  • Förmåga att hjälpa andra att slutföra nödvändiga uppgifter.
  • Arbeta på ett säkert sätt och följa alla säkerhetsregler och -krav.

  Kunskap, färdigheter och erfarenhet   

  • Gymnasieexamen eller motsvarande. Grundläggande matematiska förmågor och färdigheter.
  • Du måste ha goda kunskaper i Microsoft Office-produkter (Excel, Outlook och Word). Erfarenhet av SAP och PLC är önskvärt men inte nödvändigt.
  • Erfarenhet av testutrustning i laboratorium och allmän säkerhet i laboratorium.
  • Tidigare erfarenhet av tillverkning/lagerhållning (2 år)

  Beteendemässiga och yrkesmässiga kompetenser (inklusive ledarskapskompetens)

  • Utomordentlig kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
  • Väsentlig
  • God analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
  Ytterligare information

  Särskilda faktorer

  • Tillverkningsanläggning som är i drift 24/7/365
  • Möjlighet att arbeta 12 timmar/roterande skift (månadsvis)
  • Möjlighet att arbeta på obekväm arbetstid vid behov
  • Förmåga att arbeta i en miljö som inte är temperaturkontrollerad
  • Förmåga att lyfta 50 lbs

  EHS ansvarsområden

  • Kommunicerar, främjar och visar personligen att säkerhet/hälsa (inklusive PQP-principer) är en #1-prioritet
  • Deltagande i riskbedömningsrevisioner i tillämpliga fall
  • Förstå PQ-principerna (PQP) och hur de implementeras i platsens organisation, regler och procedurer
  • Genomför HSE-utbildningskrav som identifierats för jobbet i rätt tid

  PQ är en arbetsgivare som ger lika möjligheter. Vi utvärderar kvalificerade sökande utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionshinder, veteranstatus eller andra juridiskt skyddade egenskaper. Klicka på länken för att läsa Känn till dina rättigheter: Diskriminering på arbetsplatsen är olagligt (eeoc.gov). För mer information, vänligen se länken Känn till dina rättigheter: Diskriminering på arbetsplatsen är olagligt | U.S. Equal Employment Opportunity Commission (eeoc.gov).

  Arbetsplats