Beskrivning av företaget

PQ är en ledande global leverantör av silikater, kiseldioxid och derivatprodukter. PQ:s produkter används i ett stort antal olika industriella processer och i många kundprodukter, från dekorativa färger till gröna cement, från rent dricksvatten till gröna däck och från tandkräm till biobränslen och öl.

Idealiska kandidater delar PQ:s kärnvärden integritet, hållbarhet, människor, kundfokus och säkerhet. Framgångsrika medarbetare anammar och modellerar dessa värderingar i sina beteenden och handlingar.

Arbetsbeskrivning

R&D Engineer, Sustainable Technologies kommer att ansvara för att identifiera och utvärdera ny teknik som kan förbättra hållbarheten och cirkulariteten hos PQ:s produkter och processer. I rollen ingår att bedriva forskning, utveckla prototyper, testa och validera lösningar samt samarbeta med interna och externa intressenter. Den ideala kandidaten har en stark bakgrund inom kemiteknik, miljöteknik eller relaterade områden och en passion för innovation och hållbarhet.

Väsentliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Identifiera och utvärdera ny teknik som kan förbättra miljöprestanda, resurseffektivitet och cirkularitet i PQ:s produkter och processer.
 • Genomföra forskning, litteraturöversikter, genomförbarhetsstudier och marknadsanalyser för att bedöma den tekniska, ekonomiska och miljömässiga potentialen hos ny teknik.
 • Utveckla och testa prototyper, modeller och simuleringar av ny teknik med hjälp av lämpliga verktyg och metoder.
 • Validera och optimera prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet för ny teknik med hjälp av experimentella data och statistisk analys.
 • Utarbeta och presentera tekniska rapporter, förslag och presentationer för att förmedla resultat och rekommendationer från forskningsprojekt.
 • Samarbeta med interna och externa intressenter, t.ex. produktutvecklingsteam, tillverkningsteam, kunder, leverantörer, akademiska institutioner och forskningsorganisationer, för att underlätta införandet och integreringen av ny teknik.
 • Hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna, utvecklingen och bästa praxis inom hållbar och cirkulär teknik och ge insikter och feedback till ledningen och forskargruppen.
Kvalifikationer
 • Kandidatexamen i kemi eller kemiteknik med minst 5 års industriell erfarenhet
 • Måste ha goda kunskaper i Microsoft Office-produkter (Teams, Excel, PowerPoint, Outlook och Word).
 • Erfarenhet av att arbeta med och upprätthålla känslig och konfidentiell information.
 • Utomordentlig kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
 • God analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
 • Förmåga att arbeta självständigt och vara en lagspelare
Ytterligare information

EHS ansvarsområden

 • Kommunicerar, främjar och visar personligen att säkerhet/hälsa (inklusive PQP-principer) är en #1-prioritet
 • Deltagande i riskbedömningsrevisioner i tillämpliga fall
 • Förstå PQ-principerna (PQP) och hur de implementeras i platsens organisation, regler och procedurer
 • Genomför HSE-utbildningskrav som identifierats för jobbet i rätt tid

PQ är en arbetsgivare som ger lika möjligheter. Vi utvärderar kvalificerade sökande utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionshinder, veteranstatus eller andra juridiskt skyddade egenskaper. Klicka på länken för att läsa Känn till dina rättigheter: Diskriminering på arbetsplatsen är olagligt (eeoc.gov). För mer information, vänligen se länken Känn till dina rättigheter: Diskriminering på arbetsplatsen är olagligt | U.S. Equal Employment Opportunity Commission (eeoc.gov).

Arbetsplats