Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDAREN OCH PQ

PQ:s webbplats består av olika webbsidor som drivs av PQ.

PQ:s webbplats erbjuds till dig under förutsättning att du accepterar de villkor, bestämmelser och meddelanden som finns här utan ändring. Genom att använda PQ:s webbplats godkänner du alla sådana villkor och meddelanden.

 

ÄNDRING AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

PQ förbehåller sig rätten att ändra de villkor som gäller för PQ:s webbplats, inklusive men inte begränsat till de avgifter som är förknippade med användningen av PQ:s webbplats.

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

PQ:s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser ("länkade webbplatser"). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av PQ och PQ ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive, utan begränsning, länkar som finns på en länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. PQ ansvarar inte för webbsändningar eller andra former av överföringar som tas emot från någon länkad webbplats. PQ tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av en länk innebär inte att PQ godkänner webbplatsen eller har någon koppling till dess operatörer.

 

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som ett villkor för din användning av PQ:s webbplats garanterar du PQ att du inte kommer att använda PQ:s webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och tillkännagivanden. Du får inte använda PQ:s webbplats på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra PQ:s webbplats eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av PQ:s webbplats. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via PQ:s webbplatser.

 

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER.

PQ:s webbplats kan innehålla anslagstavlartjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar och/eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (kollektivt kallade "kommunikationstjänster").Du samtycker till att använda kommunikationstjänsterna endast för att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och relaterade till den aktuella kommunikationstjänsten. Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst kommer du inte att:

 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet).
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, ärekränkande, kränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som är skyddat av immaterialrättsliga lagar (eller av rätten till privatliv och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått alla nödvändiga tillstånd.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller andra liknande program som kan skada driften av någon annans dator.
 • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster i affärssyfte, såvida inte kommunikationstjänsten specifikt tillåter sådana meddelanden.
 • Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Ladda ner en fil som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på detta sätt.
 • Förfalskningar eller borttagningar av författaruppgifter, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter om ursprung eller källa för programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp.
 • Begränsa eller hindra någon annan användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.
 • Samla in eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.
 • Bryta mot tillämpliga lagar och förordningar.

PQ har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. PQ förbehåller sig dock rätten att granska material som publicerats i en kommunikationstjänst och att ta bort material efter eget gottfinnande. PQ förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande säga upp din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster av vilken anledning som helst.

PQ förbehåller sig rätten att alltid avslöja all information som krävs för att uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, enligt PQ:s eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personlig information om dig själv eller dina barn i en kommunikationstjänst. PQ varken kontrollerar eller godkänner innehållet, meddelandena eller informationen i någon kommunikationstjänst och därför avsäger sig PQ särskilt allt ansvar för kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för PQ, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis PQ:s åsikter.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för publicerade begränsningar för användning, reproduktion och/eller spridning. Du är ansvarig för att följa dessa begränsningar om du laddar ner materialet.

 

MATERIAL SOM LÄMNAS TILL PQ ELLER LÄGGS UT PÅ NÅGON AV PQ:S WEBBPLATSER

PQ gör inga anspråk på äganderätten till det material som du tillhandahåller PQ (inklusive feedback och förslag) eller som du lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon PQ-webbplats eller dess tillhörande tjänster (kollektivt kallade "inlämningar"). Genom att publicera, ladda upp, lägga in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag ger du dock PQ, dess dotterbolag och nödvändiga underlicensierade företag tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras Internetverksamhet, inklusive, utan begränsning, rätten att: kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och formatera om ditt bidrag samt att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag.

Ingen ersättning kommer att betalas ut för användningen av ditt bidrag, i enlighet med vad som anges här. PQ har ingen skyldighet att publicera eller använda de bidrag som du tillhandahåller och kan ta bort alla bidrag när som helst efter PQ:s eget gottfinnande.

Genom att publicera, ladda upp, ange, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag garanterar och försäkrar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, publicera, ladda upp, ange eller skicka in bidragen.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA PQ-WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR GÖRS REGELBUNDET I INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS. PQ OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ PQ:S WEBBPLATS. RÅD SOM ERHÅLLS VIA PQ:S WEBBPLATS BÖR INTE ANVÄNDAS FÖR PERSONLIGA, MEDICINSKA, JURIDISKA ELLER EKONOMISKA BESLUT, OCH DU BÖR RÅDFRÅGA EN LÄMPLIG PROFESSIONELL PERSON FÖR SPECIFIKA RÅD SOM ÄR ANPASSADE TILL DIN SITUATION.

PQ OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUALITETEN OCH NOGGRANNHETEN HOS INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH DEN RELATERADE GRAFIKEN SOM FINNS PÅ PQ:S WEBBPLATS FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE GRAFIK "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER VILLKOR. PQ OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA PQ OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV PQ:S WEBBPLATS, TILL FÖRSENINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PQ:S WEBBPLATS ELLER RELATERADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE GRAFIK SOM ERHÅLLS VIA PQ:S WEBBPLATS, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV PQ:S WEBBPLATS, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM PQ ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURIDISKA OMRÅDEN INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV PQ:S WEBBPLATS ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA PQ:S WEBBPLATS.

SERVICEKONTAKT : [email protected]

 

UPPSÄGNING/ÅTKOMSTBEGRÄNSNING

PQ förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till PQ:s webbplats och relaterade tjänster eller delar av dessa när som helst och utan förvarning. ALLMÄNT I den utsträckning som lagen tillåter regleras detta avtal av lagarna i delstaten Washington, USA, och du samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion och domstolsort i San Mateo County, Kalifornien, USA, i alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av PQ:s webbplats. Användningen av PQ:s webbplats är otillåten i en jurisdiktion som inte ger effekt åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive utan begränsning denna paragraf. Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och PQ till följd av detta avtal eller användningen av PQ:s webbplats. PQ:s utförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och inget i detta avtal utgör ett undantag från PQ:s rätt att uppfylla myndigheters, domstolars och brottsbekämpningsbegäranden eller krav som rör din användning av PQ:s webbplats eller information som tillhandahålls till eller samlas in av PQ med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantiavslagen och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inget annat anges här utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och PQ med avseende på PQ:s webbplats och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och PQ med avseende på PQ:s webbplats. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara godtagbara i rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller har samband med detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form. Det är parternas uttryckliga önskan att detta avtal och alla tillhörande handlingar skall upprättas på engelska.

 

MEDDELANDEN OM UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på PQ:s webbplats är: Copyright 2017 av PQ och/eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehålls.

 

VARUMÄRKEN

Namnen på de företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare.

De exempelföretag, organisationer, produkter, personer och händelser som beskrivs här är fiktiva. Ingen koppling till något verkligt företag, organisation, produkt, person eller händelse är avsedd eller bör utläsas.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna.

 

MEDDELANDEN OCH FÖRFARANDE FÖR ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN.

I enlighet med Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), ska anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning skickas till tjänsteleverantörens utsedda ombud. ALLA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE FÖRFARANDE KOMMER INTE ATT BESVARAS. Se meddelande och förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten.