Hållbarhetsrapport 2021

1.10.23

PQ publicerar 2021 års hållbarhetsrapport. PQ:s första hållbarhetsrapport, som ett fristående företag med fokus på silikat, kiseldioxid och derivatprodukter, förkroppsligar vårt kärnvärde hållbarhet. Rapporten beskriver våra framsteg fram till början av 2022, lyfter fram våra positiva handavtryckseffekter, fastställer 2022 som vårt referensår och formaliserar våra mål som ska uppnås till 2028.sv_SESwedish