Bedrijfsomschrijving

PQ is een toonaangevende wereldwijde leverancier van silicaten, silica's en afgeleide producten. De producten van PQ worden gebruikt in een breed scala van industriële processen en vele producten van klanten, van decoratieve verven tot groen cement, van schoon drinkwater tot groene banden en van tandpasta tot biobrandstoffen en bier.

Ideale kandidaten resoneren met PQ's kernwaarden Integriteit, Duurzaamheid, Mensen, Klantgerichtheid en Veiligheid. Succesvolle medewerkers omarmen en modelleren deze waarden in hun gedrag en acties.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde senior accountant voor het uitvoeren en ondersteunen van boekhoudkundige taken binnen onze organisatie. De senior accountant rapporteert aan de Accounting Manager, Americas. De verantwoordelijkheden van de senior accountant omvatten de volledige verantwoordelijkheid voor de Canadese entiteit. Het uitvoeren van aansluitingen tussen rekeningen, het bijhouden van het grootboek, assisteren bij de voorbereiding van audits, het voorbereiden van financiële rapporten en het uitvoeren van andere boekhoudkundige taken zoals toegewezen.

 

Om succesvol te zijn als senior accountant moet je het vermogen hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor verschillende processen en rapporten, een solide werkkennis hebben van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) en Canadese GAAP met sterke financiële analysevaardigheden. Een uitstekende senior accountant moet ook beschikken over uitstekende Excel-vaardigheden, nieuwe uitdagingen aangaan, detailgericht en goed georganiseerd zijn, met weinig tot geen supervisie kunnen werken en onder druk kunnen presteren.

 • Fungeren als contactpersoon voor de Canadese entiteit met 3 fabrieken.
 • Nauwkeurig voorbereiden en vastleggen van complexe maandelijkse journaalposten in verband met de maandafsluiting.
 • Voorbereiden van aansluitingen van balansrekeningen en waar nodig assisteren bij het voorspellen van uitgaven op toegewezen rekeningen.
 • Communiceren, escaleren en coördineren met plantmanagers, segmentleiders, functionele afdelingshoofden en externe dienstverleners om informatie te verkrijgen en/of door te geven die nodig is voor analyses, prognoses, journaals en aansluitingen.
 • Inzicht verwerven in transactiestromen binnen het bedrijfsproces met betrekking tot toegewezen grootboekrekeningen.
 • Verantwoordelijk voor het maken van goedgekeurde projecten in SAP
 • Naleving van interne controles handhaven, zwakke punten in controles identificeren en interne en externe auditverzoeken ondersteunen.
 • Procesverbeteringen voorstellen om ervoor te zorgen dat er effectieve controles worden uitgevoerd op de financiële boekhouding en rapportage voor de regio.
 • Gedetailleerde procesdocumentatie maken en/of bijwerken en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige implicaties van processen duidelijk worden begrepen.
 • Toezien op naleving van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en bedrijfsprocedures.
 • Opstellen van kwartaal- en jaaroverzichten zoals vereist door de bedrijfsboekhouding en externe accountants
 • Effectief communiceren met verschillende functionele afdelingen.
 • Speciale projecten, ad-hocverzoeken en andere analyses voorbereiden die door het management worden toegewezen.
 • Discretie en onafhankelijk beoordelingsvermogen uitoefenen wanneer je te maken hebt met kritieke en vertrouwelijke zaken binnen de Amerikaanse financiële afdeling.
Kwalificaties
 • Bachelordiploma, bij voorkeur in Finance, Accounting of een andere toepasselijke richting.
 • 3 tot 5 jaar ervaring met boekhouden bij voorkeur, met ervaring in productie een pluspunt.
 • Werkende kennis van US GAAP.
 • Ervaring met ERP-systemen: SAP
 • Ervaring met financieel consolidatiesysteem: OneStream.
 • Een energiek persoon, zelfstarter, resultaatgericht.
 • Het vermogen om georganiseerd te blijven en taken te prioriteren met behoud van een hoog niveau van aandacht voor detail.
 • Sterke wil om te slagen en doelen te bereiken, en een mentaliteit van voortdurende verbetering en ontwikkeling.
 • Uitstekende interpersoonlijke, verbale en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Het vermogen om te communiceren met zowel interne als externe klanten, het uitvoerend management en collega's op alle niveaus binnen de organisatie.
Aanvullende informatie

EHS verantwoordelijkheden

 • Communiceert, promoot en demonstreert persoonlijk Veiligheid/Gezondheid (inclusief PQP Principes) als #1 prioriteit
 • Deelname aan risicobeoordelingsaudits indien van toepassing
 • PQP-beginselen (PQP) begrijpen en hoe deze worden geïmplementeerd in de organisatie, regels en procedures op de locatie
 • Voldoet tijdig aan de HSE-trainingsvereisten die voor de functie zijn vastgesteld

PQ is een werkgever die gelijke kansen biedt. We beoordelen gekwalificeerde sollicitanten zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, nationaliteit, handicap, veteranenstatus of andere wettelijk beschermde kenmerken. Klik op de link om te lezen Ken uw rechten: Discriminatie op de werkplek is illegaal (eeoc.gov). Bekijk voor meer informatie de link Ken uw rechten: Discriminatie op de werkplek is illegaal | U.S. Equal Employment Opportunity Commission (eeoc.gov).

Werklocatie