Bedrijfsomschrijving

PQ is een toonaangevende wereldwijde leverancier van silicaten, silica's en afgeleide producten. De producten van PQ worden gebruikt in een breed scala van industriële processen en vele producten van klanten, van decoratieve verven tot groen cement, van schoon drinkwater tot groene banden en van tandpasta tot biobrandstoffen en bier.

Ideale kandidaten resoneren met PQ's kernwaarden Integriteit, Duurzaamheid, Mensen, Klantgerichtheid en Veiligheid. Succesvolle medewerkers omarmen en modelleren deze waarden in hun gedrag en acties.

Functieomschrijving

De regionale onderhoudsplanner en -planner is een cruciale rol binnen de onderhoudsorganisatie die het onderhoudsschema en het plan voor algemeen onderhoud en turnarounds op verschillende locaties beheert, creëert, bijwerkt en onderhoudt. Deze rol omvat ook het toezicht houden op bepaalde aspecten van de turnarounds en onderhoudsteams om het schema uit te voeren. Om de planning en het plan te maken, verzamelt, organiseert en documenteert de Planner de werkorderstappen met middelen, gereedschappen en materialen om het onderhoudswerk veilig en effectief uit te voeren.

De regionale onderhoudsplanner plant en regisseert de roosters van de medewerkers zodat het werk op tijd klaar is. De planner bevordert de productiviteit van het onderhoud (vermogen om effectief te plannen, kwaliteit van het vakmanschap, gebruik van arbeid, materialen en diensten) om te zorgen voor een veilige en kwalitatief goede uitvoering van het werk door middel van duidelijke werkorders. De regionale onderhoudsplanner gebruikt huidige kennis/documentatie en verbetert documentatie voor toekomstig gebruik.

Kwalificaties

Essentiële kwalificaties:

 • Bij voorkeur een beroeps- of handelsschooldiploma. 10+ jaar werkzaam als onderhoudsmonteur of IE in een industriële productiefaciliteit.
 • Voor deze functie moet je 50% van de tijd kunnen reizen om turnarounds op de verschillende beheerde locaties te ondersteunen en begeleiden.
 • Kennis van en ervaring met veiligheidsbeleid, -procedures en -training op de locatie, zoals vereist.
 • Kennis van en ervaring met andere softwaretools waar nodig; Microsoft® Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint).
 • Kennis van productieprocessen (chemicaliën, gevaren en unit operations).
 • Kennis van voorspellende onderhoudstechnieken (voorbeelden: testen van condenspotten, olieanalyse, enz.)
 • Kennis van de gevaren van apparatuur, faalwijzen en de complexiteit van verschillende onderhoudshersteltechnieken; om de benodigde tijd, vaardigheden, gereedschappen, materialen, activiteiten en volgorde die nodig is om de omvang van het werk uit te voeren op effectieve wijze in de werkorder op te nemen op een manier die het planningsproces vergemakkelijkt.
 • Kennis van de vereisten voor eerste onderbreking en lock-out
 • Kennis van engineeringnormen zoals toegepast op pijp- en afsluitercodes.
 • Het vermogen om schriftelijke reparatieprocedures te vertalen naar takenlijsten of werkopdrachten en werkbriefjes (werkpakketten) om effectieve planning te vergemakkelijken.
 • Het vermogen om tekeningen te interpreteren om een kwalitatief goede werkorderstructuur (planning) te maken en schetsen te maken voor communicatie naar monteurs als onderdeel van het werkuitvoeringspakket.

Vereiste kwalificaties:

 • Kennis van en ervaring met het Maintenance Work Management Process (WMP) en de invloed daarvan op de betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen.
 • Kennis van en ervaring met en toegang hebben tot onderhoudsbeleid, -procedures en -trainingen zoals vereist.
 • Begrip van Management of Change Technology (MOC-T) en Management of Change of Facilities (MOC-F) en hoe deze zich verhouden tot het planningsproces.
 • Kennis van de productie-/gebruiksapparatuur en de invloed op het productieproces.
 • Kennis van en ervaring met het maken van isometrische veldtekeningen van leidingsystemen voor monteurs als onderdeel van het werkuitvoeringspakket.
 • Kennis van en ervaring met het aanmaken van de stamgegevens van het materiaal om te garanderen dat het materiaal voldoet aan de gebruiksvereisten.
Aanvullende informatie

EHS verantwoordelijkheden

 • Communiceert, promoot en demonstreert persoonlijk Veiligheid/Gezondheid (inclusief PQP Principes) als #1 prioriteit
 • Deelname aan risicobeoordelingsaudits indien van toepassing
 • PQP-beginselen (PQP) begrijpen en hoe deze worden geïmplementeerd in de organisatie, regels en procedures op de locatie
 • Voldoet tijdig aan de HSE-trainingsvereisten die voor de functie zijn vastgesteld

PQ is een werkgever die gelijke kansen biedt. We beoordelen gekwalificeerde sollicitanten zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, nationaliteit, handicap, veteranenstatus of andere wettelijk beschermde kenmerken. Klik op de link om te lezen Ken uw rechten: Discriminatie op de werkplek is illegaal (eeoc.gov). Bekijk voor meer informatie de link Ken uw rechten: Discriminatie op de werkplek is illegaal | U.S. Equal Employment Opportunity Commission (eeoc.gov).

Werklocatie