Bedrijfsomschrijving

PQ is een toonaangevende wereldwijde leverancier van silicaten, silica's en afgeleide producten. De producten van PQ worden gebruikt in een breed scala van industriële processen en vele producten van klanten, van decoratieve verven tot groen cement, van schoon drinkwater tot groene banden en van tandpasta tot biobrandstoffen en bier.

Ideale kandidaten resoneren met PQ's kernwaarden Integriteit, Duurzaamheid, Mensen, Klantgerichtheid en Veiligheid. Succesvolle medewerkers omarmen en modelleren deze waarden in hun gedrag en acties.

Functieomschrijving

PRODUCTIE

 • Maximale efficiëntie uit alle bedrijfsapparatuur halen.
 • Voldoende voorraden aanhouden om aan de eisen van de klant te voldoen.
 • Preventief onderhoud uitvoeren op alle apparatuur.
 • Een nauwkeurige productieadministratie bijhouden.
 • Apparatuur opstarten, bedienen en uitschakelen zoals vereist.

KLANTENSERVICE

Kwaliteit

 • Bekend met ISO 9001-procedures. Onderhoudt gegevens en records volgens ISO 9001-normen en -procedures.
 • Produceert en verzendt producten binnen de specificaties.
 • Streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering en minder variatie.
 • Verzamel bedrijfs- en laboratoriumgegevens.
 • Inspecteer tanktrucks voordat het product voor de klant wordt geladen.

Service

 • Alle klachten van klanten/verzendingen buiten de criteria van de klant doorgeven aan de juiste instanties (bijv. levering, kwaliteit, papierwerk, enz.)
 • Samenwerken met teams om het klantenservicesysteem voortdurend te verbeteren.
 • Neemt leveringsopdrachten aan van klanten en coördineert op tijd sheets.
 • Een open communicatielijn onderhouden met alle klanten.
 • Op oproepbasis vrachtwagens laden voor klanten tijdens vrije uren. (Weekenden op afroep)
 • Zoek vrachtwagens om te laden voor klanten tijdens vrije tijd.

PERSONEELSZAKEN

 • Input leveren voor de sectie loopbaanverbetering van EDD.
 • Assisteert bij de training van een nieuwe medewerker.

FACILITAIRE MIDDELEN

 • Een hoog niveau van huishouding handhaven.
 • Verbeteringen voorstellen om het voordeel ten opzichte van de concurrentie te behouden.

MAATSCHAPPELIJKE BEZORGDHEID

Veiligheid

 • Input leveren voor het jaarlijkse EH&S-plan.
 • Gebruik SWA om onveilige handelingen te voorkomen.
 • Leef de levensreddende gedragsregels van PQ na
 • Volg de standaardwerkwijzen.
 • Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor de werkzaamheden.
 • Indien nodig veiligheidstrainingen en -vergaderingen bijwonen.
 • Meewerken en ervoor zorgen dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om letsel te voorkomen. Veilig werken is verplicht bij alles wat we doen.

Milieu

 • Alle milieusystemen in de fabriek bewaken.
 • Input leveren voor het jaarlijkse EH&S-plan.
 • Meldt elke waarneming in de omgeving.

Ethiek van verantwoorde zorg & principes voor duurzaamheid

 • Alle CIAC-praktijkcodes volgen.
 • Begrijpt de ethiek en principes van Responsible Care Ethic & Principles for Sustainability en voert werkzaamheden uit binnen deze richtlijnen.
Kwalificaties

Management

 • De dagelijkse verantwoordelijkheden van de Unit Manager op zich nemen als deze afwezig is.
 • Het vermogen om met minimale supervisie te werken
 • Plan vrachtwagens voor de volgende week.
 • Volgt het transport van grondstoffen en communiceert met de spoorwegen.

Individueel

 • In het bezit zijn van een 5e klas bewijs van bevoegdheid als krachtwerktuigkundige (keteloperator).
 • Mechanische aanleg
 • Voer routine-inspecties van apparatuur uit.
 • Ononderbroken glasoplossende productie uitvoeren.
 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren.
 • Houd het werkgebied schoon en vrij van alle veiligheidsrisico's.
 • Assisteren bij de ontwikkeling van het fabrieksbudget.
 • Efficiënt opstarten/afsluiten van installaties en aanverwante apparatuur.
 • Actief deelnemen aan ISO-audits/EHS-audits/milieuaudits.
 • Voer alle kwaliteitscontroles uit op verzonden producten, ketelwater en houd gegevens bij.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van al het bedrijfsbeleid/fabrieksprocedures/ISO-procedures/noodplan.
 • Stel prioriteiten in noodsituaties en communiceer met de juiste autoriteiten.
 • Beschikken over goede reken-, lees-, schrijf- en computervaardigheden.
 • Vrachtwagens laden om producten bij de klant af te leveren.
 • Spoorwagons uitladen.
 • Andere taken die worden toegewezen door de Unit Manager.

Autoriteit:
Neemt bij afwezigheid van de Unit Manager de dagelijkse verantwoordelijkheden op zich zoals omschreven door de Unit Manager.
Goedkeuring van de aankoop van onderdelen en aannemersdiensten tot $1000.

Aanvullende informatie

EHS verantwoordelijkheden

 • Communiceert, promoot en demonstreert persoonlijk Veiligheid/Gezondheid (inclusief PQP Principes) als #1 prioriteit
 • Deelname aan risicobeoordelingsaudits indien van toepassing
 • PQP-beginselen (PQP) begrijpen en hoe deze worden geïmplementeerd in de organisatie, regels en procedures op de locatie
 • Voldoet tijdig aan de HSE-trainingsvereisten die voor de functie zijn vastgesteld

National Silicates Partnership biedt gelijke werkgelegenheidskansen. Dienovereenkomstig zijn er op verzoek redelijke aanpassingen beschikbaar voor kandidaten die deelnemen aan de materialen of processen die we gebruiken in het wervingsproces.

Werklocatie