Duurzaamheid

planten

Wij creëren duurzame producten die veilig zijn voor het milieu, afval verminderen en de efficiëntie voor onze klanten en belanghebbenden verhogen.

PQ is een bedrijf met diepgewortelde kernwaarden.

Onze vijf waarden maken deel uit van elke beslissing die we nemen,
en zijn te zien voor onze collega's, belanghebbenden en gemeenschappen.

Integriteit

Wij handelen met de hoogste ethische normen

Veiligheid

We werken veilig of helemaal niet

Mensen

Wij omarmen verschillende perspectieven om uitmuntendheid te leveren

Klantgerichtheid

We differentiëren onze waarde in alles wat we doen

Duurzaamheid

Wij winnen met milieuvriendelijke oplossingen

Integriteit

Wij handelen met de hoogste ethische normen

Veiligheid

We werken veilig of helemaal niet

Mensen

Wij omarmen verschillende perspectieven om uitmuntendheid te leveren

Klantgerichtheid

We differentiëren onze waarde in alles wat we doen

Duurzaamheid

Wij winnen met milieuvriendelijke oplossingen

Onze gedragscode leidt ons

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op de kernwaarde integriteit. Ons bedrijf moet voldoen aan de wetten van meer dan 100 landen, en wij eisen en trainen elk lid van het PQ team om beslissingen te nemen met de hoogste ethische normen.

Wij hanteren een krachtige gedragscode die de leidende ethische en nalevingsprincipes bevat waaraan alle werknemers zich moeten houden. Elke werknemer krijgt bij indiensttreding bij PQ een gedragscodeopleiding en onze instructie omvat onderwerpen als: het vermijden van belangenconflicten; het bevorderen en beschermen van gezondheid, veiligheid en milieu; het vermijden van omkoping en corruptie; het voorkomen en melden van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek; en het naleven van handelswetten.
Bekijk de gedragscode Bekijk de gedragscode voor leveranciers

Duurzaamheidsverslag 2021

Het eerste duurzaamheidsverslag van PQ, als zelfstandige onderneming gericht op silicaten, silica's en afgeleide producten, belichaamt onze kernwaarde Duurzaamheid. Dit verslag schetst onze vooruitgang tot begin 2022, benadrukt onze positieve handdrukeffecten, stelt 2022 vast als ons referentiejaar en formaliseert onze doelstellingen die tegen 2028 bereikt moeten zijn.

PQ zal doorgaan met de ontwikkeling van een duurzaam gegevensbeheersysteem om in de toekomst verdere openbaarmakingen over duurzaamheid mogelijk te maken en onze vooruitgang op weg naar onze doelstellingen te volgen.
Rapport bekijken

Nalevingscommissie

Ons compliance governance-proces stelt ons team in staat om de risico's op het gebied van ethiek en naleving waarmee wij in onze activiteiten worden geconfronteerd, te evalueren en aan te pakken.

PQ heeft een multidisciplinair en multifunctioneel Compliance Committee opgericht. Deze commissie houdt toezicht op en beheert ethiek en naleving binnen de onderneming om ervoor te zorgen dat wij werken volgens de hoogste ethische bedrijfsnormen en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder leiding van onze Director of Compliance brengt het Committee regelmatig verslag uit aan het Audit Committee van de Raad van Bestuur.

Onze inzet voor Responsible Care®

Wij houden ons aan de eisen van het Responsible Care®-programma van de American Chemistry Council (ACC) en de Product Safety Code, die aanzet tot voortdurende verbetering van het beheer van chemische stoffen.

Wij zetten ons volledig in voor de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze werknemers, klanten en eindgebruikers. Wij streven naar verbetering van de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en duurzaamheid (HSE&S) voor processen, producten en faciliteiten in onze hele organisatie en onze bedrijfssystemen. Wij geloven dat onze naleving van Responsible Care® ons niet alleen in staat stelt onze prestaties op natuurlijke wijze te verbeteren, maar ook de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, de gemeenschappen waarin wij actief zijn en het algemene milieu. Responsible Care® is een geregistreerd handelsmerk van de American Chemistry Council. ©2000 Amerikaanse Raad voor Chemie
Responsible Care(R): Veiligheid en industriële prestaties stimuleren

Wij respecteren en bevorderen de fundamentele mensenrechten

Wij streven ernaar zaken te doen op een ethische manier die de mensenrechten respecteert. Het is ons beleid dat PQ en haar verkopers, leveranciers, aannemers, consultants en agenten alle toepasselijke mensenrechtenwetten moeten naleven en geen enkele vorm van dwangarbeid, mensenhandel of slavernij mogen gebruiken. Alle aantijgingen van schendingen van dit beleid zullen grondig worden onderzocht en, indien nodig, zullen corrigerende maatregelen worden genomen.

We volgen de vereisten van sectie 54 van de Britse Modern Slavery Act van 2015 en andere toepasselijke wetten.

Bekijk ons beleid

Erkend als leider in duurzaamheid

Wij hebben van EcoVadis een bedrijfsbreed zilvercertificaat voor 2023 gekregen. Deze door EcoVadis gemeten prestatie toont onze inzet voor onze kernwaarden duurzaamheid en integriteit.

Stuur ons een bericht

Onderwerp(Vereist)